Voorwaarden voor het frezen van vloerverwarming.
Parkeerkosten: Er worden bij vloerverwarming Azer
Vloerverwarmingengeen reiskosten gerekend, wel parkeerkosten indien
nodig, deze worden direct of achteraf doorberekend op de factuur.
ALGEMEEN
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten.
Afwijking van onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden is slechts van
kracht, indien en nadat deze schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking
is slechts eenmalig. Bij eventuele toepassing van meerdere
leveringsvoorwaarden zullen onderstaande leveringsvoorwaarden prevaleren.
Onder koper wordt behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger,
gemachtigde, erfgenaam en rechtverkrijgenden. Naast deze Algemene
Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende
Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene
Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de
Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is
bepaald.
1.0 Vloer:
De vloer waarin wij moeten frezen dient stofvrij en zonder gaten of
hobbels te zijn, is dit niet het geval zijn wij niet aansprakelijk voor
eventuele leidingen die uit de sleuven vandaan komen. Ook zijn wij
niet aansprakelijk voor de extra kosten voor de eventuele egaline of
ander soort materiaal wat gebruikt word om de vloer na het infrezen
vlak te krijgen.
 Mochten wij bij aanvang van de werkzaamheden bovenstaande
aantreffen en wij de werkzaamheden niet uit kunnen voeren zullen er
zogenaamde wachturen in rekening worden gebracht. (Dit betreft dan
vanaf tijdstip aanvang t/m vertrek = uur x monteurs )
 Mocht de vloer op bepaalde punten harder zijn na het egaliseren of
opname, dan kunnen en zullen er slijtage kosten bijkomen van de
diamantschijf, dit varieert van 70 tot 100 euro inclusief btw, helaas
kunnen wij sommige vloeren niet op hardheid controleren, hiervoor
nemen wij altijd bovenstaande stelpost in acht.
Ook het infrezen van fermacell kan meer kosten met zich mee brengen
met betrekking op de (frees)schijven, er zijn meerdere
soorten fermacell, deze hebben verschillende hardheid en zijn niet
van te voren te meten. Wij behouden dan ook het recht om 15%
stelpost in rekening te brengen mocht de vloer slecht freesbaar zijn of
dat het frezen langer duurt dan normaal. (specie-dekvloer of
anydriet). Wij kunnen op 1 dag 90 m2 frezen in zand/cement.
 Als de vloer niet vlak is om te frezen en u wilt evengoed dat wij gaan
frezen zijn de risico,s voor uw zelf, het kan namelijk zo zijn dat onze
frees op bepaalde punten niet diep genoeg komt, hierdoor kan de
slang iets uit de vloer komen waardoor er geëgaliseerd moet worden.
De afval-zakken die van de vloer afkomen zullen door u zelf afgevoerd
moeten worden. Deze kunt u gratis inleveren bij uw gemeente, dit
zelfde geld voor eventueel ander afval die voorkomt uit alle
werkzaamheden.
 Legplannen worden niet standaard meegeleverd, de monteurs bepalen
ter plekke wat er goed is voor de vloer, wilt u een legplan dan moet u
van te voren een aanvraag doen, hier zitten kosten aan verbonden.
(circa 75 euro per groep)
 Bij het frezen van vloerverwarming proberen wij de slangen tussen de
10 & 15 cm (hoofdverwarming) te frezen, in het midden van de
slakkenhuizen is er meer ruimte nodig om de slangen niet te laten
knikken, ook bevorderd het de flow van het cv water.
Omdat wij 16×2 slang gebruiken is de warmte overdracht nog groter,
wij kunnen zelfs op 18×18 frezen en dan nog behoud de vloer zijn
warmte en rendement, de slangen stralen ongeveer 15 cm aan
weerszijde uit.
 Schade aan electra, Water of Gasleiding wat niet van te voren beproken
was, word tegen meerprijs hersteld. Azer-vloerverwarming kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor bovenstaande punten.
1.01 Aansluitingen:
De verdeler zal door ons worden opgehangen en aangesloten worden op
de slangen t.b.v. vloerverwarming, helaas kunnen wij enkel het
aangelegde systeem vullen en ontluchten.
In uitzonderlijke gevallen kunnen wij dit doen, dit zal moeten worden
overlegd met kantoor.
 In sommige gevallen sluiten wij aan, de voorwaarden zijn dan: 1. De
eigenaar moet aanwezig zijn bij het vullen en op druk zetten van de
installatie. 2. De aanvoer en retour zullen binnen een meter moeten
zitten van de verdeler. 3. Dit moet vooraf duidelijk gemaakt worden,
net als de soort buis waar wij op moeten aansluiten.
 In geen enkel geval gaan wij : Muren, koven, kasten etc. openmaken of
slopen om de verdeler aan te sluiten, de leidingen om aan te sluiten
dienen goed bereikbaar te zijn en 1 meter van de verdeler af te zitten.
(met een max van 1,5 meter)
Hebben wij meer koppelingen nodig dan normaal gesproken de
procedure is, dan brengen wij deze alsnog in rekening. ( normaliter 2 x
koppeling op de verdeler en 2 x koppeling aansluiting t.b.v. aansluiten
op de huidige cv leidingen. Inclusief slang.
 Wij sluiten alleen aan op bestaande systemen zoals: Staal, koper of
Flexibel uponor (of vergelijkbaar 16×2 of 20×2 of groter). Bij andere
systemen dient u de loodgieter uit de buurt te raadplegen.
1.02 Betalingen:
 Wij vragen geen vooraf aanbetalingen aan particulieren.
 Betalingen dienen altijd voor dat de werkzaamheden beginnen en als de
monteurs aanwezig zijn direct voldaan te worden, wij bieden de
mogelijkheid per mobiele pin, contant of uw factuur per IDeal te
voldoen.
 Mocht u toch niet per pin of contant kunnen of willen betalen rekenen
wij 45 euro administratiekosten, u krijgt dan de mogelijkheid om
via Ideal of per overboeking uw factuur alsnog te voldoen binnen
aangegeven termijn.
 Mochten er andere afspraken gemaakt zijn met betrekking tot
betalingen wordt er direct na oplevering een factuur opgesteld, deze
dient per direct voldaan te worden.
 Bij grotere projecten worden er aanbetalings-facturen verzonden te
weten : 40% akkoord offerte/begroting, 50% bij start van de
werkzaamheden, 10% en eventueel meerwerk bij oplevering.
De aanbetalingen dienen altijd binnen 5 dagen na verzending te
worden voldaan. Het laatste termijn binnen 14 dagen.
1.03 Parkeerkosten:
 Er worden bij vloerverwarming Azer Vloerverwarmingen geen
reiskosten gerekend ( danwel vooraf besproken) , wel parkeerkosten
indien nodig, deze worden direct of achteraf doorberekend op de
factuur.
1.04 Annuleringen/Niet aanwezig:
 Mocht er binnen een maand bij akkoord van een opdracht worden
geannuleerd worden er 30 % aan kosten berekend over het offerte
bedrag.
 Mocht er binnen twee weken bij akkoord van een opdracht worden
geannuleerd worden er 50 % aan kosten berekend over het offerte
bedrag.
 Mocht er binnen een week bij akkoord van een opdracht geannuleerd
worden er 90 % van de kosten berekend over het totaal bedrag.
Annuleringen kunnen tevens alleen per mail worden doorgegeven,
telefonisch is dit helaas niet mogelijk.
 Bij het niet aanwezig zijn op locatie voor de afspraak van de
werkzaamheden, zullen wij de werkzaamheden direct moeten
verplaatsen dan wel cancelen. U krijgt de mogelijkheid de afspraak te
verplaatsen. De geaccordeerde offerte/prijsopgave wordt 100% door
berekend. (Wij hebben alle contact mogelijkheden op dat moment
geprobeerd!)
 Ziekte /overmacht: Helaas komt het weleens voor dat er zieken of
arbeidsongeschikten zijn, wij kunnen dan niet anders dan de opdracht
verplaatsen, of mag u kosteloos annuleren. Wij doen ons uiterste best
om de opdracht zsm uit te voeren. Wij zijn mede door overmacht niet
aansprakelijk voor verdere gemaakte kosten die voortvloeien uit de
gecancelde of verplaatste opdracht.
 Bij annuleringen terwijl wij de opdracht aan het uitvoeren zijn
behouden wij het recht om de volledige offerte/prijsopgave door te
berekenen, ook zullen extra kosten worden doorberekend.
 Bij het niet in kunnen frezen (dubbel beton, tegels met direct beton
etc.), zullen wij in overleg een ander systeem aanbieden, hiermee
kunnen extra kosten gepaard gaan, wij behouden het recht deze door
te berekenen.
Bij geen akkoord van deze aangeboden werkzaamheden berekenen
wij de offert/prijsopgave 90% door, zoals de annulering procedure.
1.04 Reparaties/ water,gas,riool:
 Bij reparaties verstaan wij “kleine’ reparaties, mochten wij een leiding
raken zal dit worden hersteld waar mogelijk is. Is de leiding
onherstelbaar of zal deze in zijn geheel moeten worden vervangen zult
u een beroep moeten doen op een loodgieter, wij zouden dit eventueel
ook kunnen herstellen, er zitten hier uiteraard wel meer kosten aan.
 Bij reparaties streven wij ernaar dit direct te repareren. Uiteraard gaat
niemand er van uit dat wij door de leidingen heen gaan frezen, en
vragen dan ook uw begrip als de reparatie langer kan duren.
 Bij grotere reparaties kan u uit gaan van een 4 werkdagen levertijd en
montage.
 Reparaties worden gratis uitgevoerd met een max van 4 reparaties per
woning/vloer.
1.05 Dichtsmeren van de leidingen.
 Als u door ons de leidingen laat dicht smeren mag u het volgende
verwachten: 1. De leidingen zullen zo goed als geheel dicht gesmeerd
worden. 2. De mortel is een krimpvrije uitvlakmortel (geen tegellijm).
3. De mortel is na 5 uur (circa) overloopbaar en dient de vloer 24 later
geëgaliseerd te worden of afgewerkt te worden met een vloer, er
kunnen namelijk beschadigingen optreden na 24 uur (scheuren en
onvolkomenheden). (wij zijn helaas niet verantwoordelijk voor schade
na 24 uur)
 Er kunnen rullen en soms slang zichtbaar zijn en kunnen er kleine
gaatjes ontstaan na het dichtsmeren, dit komt door het weglopen van
de mortel die wij aan brengen, dit is niet erg, de egaline of andere
afwerkvloer zal dit verder op vullen. Tevens is het Mortel en geen
egaline en dus grover afgewerkt!
Het dichtsmeren van de leidingen is dus niet vlak te noemen, het heeft
effect op de overdracht van de warmte op de vloer, ook voor het
egaliseren heeft u minder nodig en zullen de leidingen vast liggen
zodat deze niet gaan drijven.
1.06 Egaliseren van de vloer
Het egaliseren van de vloer, helaas kunnen wij geen garanties geven dat
de egaline vloer binnen 48 uur droog is en kunnen dan ook niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig hinder of wijzigingen van
planning. Droog proces is van essentieel belang en zal op natuurlijke
wijzen moeten gebeuren.
1.07 Aanleggen/inmeten PVC VLOEREN
Het is gebruikelijk dat als u uw vloer wordt ingemeten dat er snijverlies
bijkomt kijken dit is meestal +10% van de opgemeten vloer, deze
maten worden achteraf aan u doorberekend ” als eindfactuur” Ook
bijkomende kosten zoals het opnieuw egaliseren en ander
voorkomende werkzaamheden worden achteraf gefactureerd.
Uw vloer word ingemeten door desbetreffende monteur of
vertegenwoordiger van de vloer fabrikant/winkel.
Het komt ook voor dat wij de vloer nogmaals moeten egaliseren, dit
komt voor als de vloer waarin is gefreesd of een ander systeem niet
vlak of waterpas genoeg is voor de PVC vloer, wij behouden dan ook
het recht deze door te berekenen aan u als klant.
2.0 OFFERTES/OVEREENKOMSTEN
Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, ondeelbaar en exclusief
BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij
een opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk hebben aanvaard,
respectievelijk bevestigd. Alle eventueel van tevoren gemaakte afspraken of
toezeggingen, welke niet schriftelijk door ons zijn aanvaard, zullen zijn
vervallen.
Wij zijn bevoegd, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in
afwachting daarvan, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze
zekerheid niet naar ons redelijk verlangen wordt verschaft, zijn wij gerechtigd
de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op
schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige
aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
De zaken zullen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de
gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheid en gewichten, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor fouten in afbeeldingen, maten,
gewichten, kwaliteit en/of prijs(couranten) zijn wij niet aansprakelijk.
Ontbinding van overeenkomst is alleen mogelijk als u redelijker wijs 14 dagen
voor de ingeplande datum schriftelijk annuleert, is dit later behouden wij het
recht een schadepost te overleggen van 50% van het offerte bedrag. Ook
verplaatsing of opschorten dient u 14 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden schriftelijk in te dienen.
3.0) PRIJS
De verkoopprijs is berekend voor levering af magazijn. De verkoopprijs is
gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging bestaande prijzen, koersen,
lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van
een of ander, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge
reeds bij de aanbieding of aanvaarding te voorziene omstandigheden. Alle
prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.0) LEVERING
Levering der goederen geschiedt voor rekening van koper af onze magazijnen,
dan wel levering op aanvoer van derden af fabriek of magazijn van de derde.
Het risico van de geleverde goederen is voor rekening van de koper, vanaf het
moment, dat deze goederen het magazijn hebben verlaten (balieverkoop).
Indien het transport van de goederen door ons wordt uitgevoerd, gaat het
risico voor de goederen over op de koper, direct nadat de goederen het
transportmiddel hebben verlaten. Levering op adres geschiedt uitsluitend tot
waar een voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan
komen, naast het voertuig alwaar de koper de materialen in ontvangst dient te
nemen. Indien het vervoer van de goederen door derden wordt uitgevoerd,
dragen wij daarvoor geen aansprakelijkheid. Wij zijn dan nimmer tot verdere
schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag dat wij in verband met het
verloren gaan of de beschadiging gedurende het transport van de vervoerder
en/of de verzekeraar kunnen verkrijgen. Indien wij op verzoek van de koper
de vordering op de vervoerder dan wel de verzekeringsmaatschappij aan de
koper overdragen, zijn wij volledig gekweten.
Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven in verwachting dat de
omstandigheden ten tijde van de offerte gelijk blijven. Door overschrijding van
de levertijd verkeren wij niet in verzuim; de koper heeft niet het recht
ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Daartoe is een schriftelijke
ingebrekestelling vereist, waarbij de koper ons een redelijke termijn gunt om
alsnog na te komen.
Indien de koper in gebreke blijft de zaken in ontvangst te nemen, zijn wij
gerechtigd de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden of de zaken voor rekening van de koper op te slaan, onverminderd
de verplichting van de koper het door hem verschuldigde volledig te betalen,
daaronder begrepen rente en kosten.
5.0) EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat het uit de
levering van goederen en/of diensten ontstane verschuldigde bedrag,
waaronder begrepen rente en kosten, geheel is betaald.
De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel
de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ons
feitelijk ter beschikking te stellen. Koper verleent ons reeds nu onherroepelijk
machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken
terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding.
Eventueel daaruit voortkomende schade is op geen enkele wijze vorderbaar
op ons.
Zolang de koper al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig
heeft voldaan, is het hem verboden op de zaken een pandrecht te vestigen of
ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde, en houdt de koper de
zaken voor eigen rekening en risico.
Indien de koper de door ons aan hem geleverde goederen aan een derde
aflevert, is de koper verplicht zich de eigendom van de zaken voor te
behouden.
6.0) BETALING CONTANT
Zonder schriftelijke overeenkomst, dienen betalingen contant op het moment
van aflevering te geschieden, dan wel bij vooruitbetaling over bank, giro of per
kas. Op goederen die speciaal voor een koper besteld moeten worden, of
goederen die gereserveerd moeten worden, kunnen wij een aanbetaling eisen.
De aanbetaling is niet terug vorderbaar bij het annuleren van de order of
opdracht. Lid 3 van artikel 6.1 is ook bij contante betaling van toepassing.
6.1) BETALING NA LEVERING
Bij levering op rekening (aannemers) dient de betaling uiterlijk 5 dagen na
factuurdatum per kas te geschieden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) of
op een van onze rekeningen te zijn bijgeschreven, zonder aftrek van enige
korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de
koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een rente
verschuldigd van 5% per maand of gedeelten daarvan, over het volledige
factuurbedrag, onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van
alle factuurbedragen.
Bij niet nakoming van de betalingsverplichting door de koper op de fatale
datum zijn wij gerechtigd de vordering uit handen te geven. De kosten van
betaling en invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
waaronder een faillissementsaanvrage, zijn voor rekening van de koper. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het
factuurbedrag met een minimum van â‚150,=, steeds te vermeerderen met
BTW, doch maximaal de gemaakte kosten, naar onze opgave.
Klachten over onze facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na
factuurdatum te onzen kantore te worden ingediend, bij gebreke waarvan de
facturen geacht worden zonder protest te zijn aanvaard. Het indienen van
klachten ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot volledige betaling van
de gefactureerde bedragen.
In gevallen van achterstallige betaling zijn wij bevoegd met onmiddellijke
ingang de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle
overeenkomsten met koper geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen,
onverminderd ons recht op vergoeding van de schade en kosten.
De koper is verplicht op ons eerste verzoek voor of tijdens de uitvoering van
de overeenkomst voldoende zekerheid te stellen voor zijn
betalingsverplichtingen, bij niet nakoming waarvan wij bevoegd zijn aflevering
der zaken direct op te schorten of de overeenkomst door een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht
vergoeding van de kosten respectievelijk schadevergoeding te vorderen.
Wij zijn gerechtigd om, ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen, alle
betalingen in een door ons te kiezen volgorde te doen strekken in mindering
op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan ons
verschuldigd is.
7.0) OVERMACHT
De bestellingen/werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd en
uitgeleverd. Indien wij wegens omstandigheden, welke buiten onze schuld
opkomen, verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, hebben wij de
keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de
omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door schriftelijke
mededeling aan de koper te beëindigen, zonder dat wij tot enige boete of
schadevergoeding zijn gehouden en onverminderd de betalingsverplichting
van de koper voor het reeds gepresteerde en eventueel door ons gemaakte en
naar alle redelijkheid te verhalen kosten. Wij behouden ons het recht voor, om
overeengekomen leveranties in gedeelten uit te leveren.
8.0) GARANTIE, REKLAME EN AANSPRAKELIJKHEID
Eventuele reclame op afgeleverde zaken door de koper is mogelijk, echter
uitsluitend voor zover deze binnen 5 dagen na lossing op de overeengekomen
plaats van aflevering aan ons schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van
de klacht ter kennis is gebracht. Na het verstrijken van de termijn geldt het
geleverde, voor zover redelijkerwijs controleerbaar op schade, als
onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Breekbaar
materiaal (bijv. keramiek) dient direct op de plaats van overdracht te worden
gecontroleerd op breuk en/of beschadiging; nadien kunnen inzake deze geen
aanspraken worden gemaakt. Het indienen van klachten ontslaat de koper niet
van zijn verplichting tot volledige betaling van de gefactureerde bedragen.
Een bij aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, aflevering bon of
soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist
weer te geven, tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst
van de goederen aan ons meldt. Manco’s of schade dienen direct door de koper
op het afleveringsdocument te worden aangetekend.
Indien een reclame gegrond is, hebben wij het recht op verzoek van de koper,
met uitsluiting van alle rechten terzake van schadevergoeding respectievelijk
ontbinding van de zijde van de koper, tegen teruggave van de zaak de koper te
crediteren, of de zaak te herstellen dan wel te vervangen, of de zaken tegen
een redelijke prijsreductie aan de koper te laten. De koper dient de gebrekkige
zaken voor ons ter beschikking te houden.
Indien wij garantie geven op van derden betrokken zaken, strekt onze
aansprakelijkheid nimmer verder uit dan in zoverre de fabrikant en/ of
leverancier de door hem afgegeven garantie jegens ons nakomt.
Behoudens de hierboven genoemde reclamemogelijkheden zijn wij nimmer
aansprakelijk voor enige verdere schade, direct of indirect aan personen,
zaken of het bedrijf van de koper en/of van derden.
Indien wij ontwerpaktiviteiten verrichten ten behoeve van de koper, zijn wij
tegenover de koper en eventuele derden niet aansprakelijk voor de schade die
deze lijden als rechtstreeks gevolg van ontwerp-fouten. Ontwerpen moeten
slechts gezien worden als een niet bindend advies, tenzij anders vermeld, met
dien verstande, dat dan in ieder geval de aansprakelijkheid vervalt door het
verstrijken van 1 jaar na het gereedkomen van het ontworpen werk.
De koper zal ons vrijwaren terzake van alle schaden, kosten en renten, die
voor ons mochten voortvloeien uit vorderingen van derden wegens enig
gebrek of gebruik van geleverde producten of wegens schade als gevolg van
het afleveren van producten, door ons verrichte werkzaamheden dan wel
verstrekte adviezen.
De veiligheid van een door ons geleverd product kunnen wij slechts
garanderen, indien:
1. Het product wordt gebruikt en verwerkt overeenkomstig onze aanwijzing
en/of de op de verpakkingen en/of op de bijgeleverde voorschriften
aangegeven gebruiksaanwijzingen;
2. Het product niet aan omstandigheden wordt blootgesteld die de veiligheid
ervan kunnen verminderen, zoals temperatuurswisselingen of abnormale
temperaturen, vervuiling, langdurige opslag, bewaring zonder deugdelijk
toezicht op het product, of enigerlei andere veiligheid verminderende
omstandigheid;
3. De koper onverwijld afdoende maatregelen treft en ons inlicht, indien hem
bekend wordt dan wel had kunnen worden, dat zich enigerlei omstandigheid
of gebrek aan het product voordoet waardoor mogelijkerwijs de veiligheid van
het product wordt verminderd.
Wij garanderen niet en worden nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er
voor in te staan, dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het
wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
9.0) RETOURZENDINGEN
Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand schriftelijke bevestiging niet
worden geaccepteerd. Bij goedkeuring kunnen retourkosten gerekend
worden. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en
verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen
niet worden geretourneerd.
10.0) WANPRESTATIE
Indien de koper de bepalingen van deze voorwaarden niet nakomt, of indien
de koper in gebreke blijft met afname en/of betaling, zijn wij gerechtigd om,
onverminderd onze overige rechten, alle overeenkomsten met de koper
zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te
verklaren, c.q. op te schorten.
11.0) GESCHILLEN
Alle geschillen, betreffende deze voorwaarden, c.q. betreffende levering en
afname, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan het bevoegd
rechtsorgaan in de vestigingsplaats van ons bedrijf.
12.0) TOEPASSELIJK RECHT
Op alle door ons af te sluiten overeenkomsten betreffende verkoop en levering
zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.
13.0) BESTELLINGSVOORWAARDEN
Om een bestelling in te voeren zijn de volgende gegevens nodig : Naam,
Adresgegevens, Telefoonnummer, Geboortedatum en eventueel een ander
afdoende bewijs voor identificatie.
14.0) AANSPRAKELIJK
Wij zijn nimmer meer aansprakelijk voor schade die lijd uit werkzaamheden
die worden gedaan nadat wij de werkzaamheden hebben uitgevoerd, zoals het
afsmeren en egaliseren van vloeren door derden, deze dienen een rapport in te
dienen dat zij verantwoordelijk zijn voor schade die zal ontstaan uit
werkzaamheden die uitgevoerd worden op ons systeem. Wij raden u aan de
vloer dicht te smeren door de firma die de leidingen infrezen, voor de garantie
van uw systeem.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele slechte ondergronden oftewel niet
waterpas vloeren, waar wij moeten egaliseren, hier kan meer egaline moeten
worden gebruikt om de vloer enigszins vlak te krijgen, dit is van te voren niet
te zien of te meten, wij behouden het recht dan ook om meerkosten in
rekening te brengen om de vloer vlak te krijgen, tenzij anders vermeld op uw
offerte.
2008– 2022 Azer vloerverwarmingen